Имен ден

Именният ден е личен празник при православните и католическите християни. Именният ден се празнува на календарния празник, от който произлиза, или с който е свързано името на човек, най-често празника на определен светец. Под християнското значение на тези дни са залегнали и много по-стари езически празници, персонажи и ритуали. Това са празници, често свързвани с плодородието или прехода от едно към друго време.