Именни дни по азбучен ред

А

Августин - 15.06.
Аврам - 09.10.
Адриан/а - 26.08.
Александ(ъ)р/а - 23.11.
Анна - 09.12.
Ангел/ина - 08.11.
Андрей - 30.11.
Антон - 17.01.
Апостол - 29.06/30.06.
Асен - 13.06.*
Аспарух - 13.06.*
Атанас/ка - 18.01.

Б

Бисер/а - 20.06.
Бистра - 24.12/06.01.
Благо(й)/ка - 25.03.
Богдан/а - 06.01.
Богомил - 06.01.
Божидар/а - 06.01/28.02.
Бойко (Боян) - 28.03.
Борис(лав)/а - 02.05.

В
 
Валентин/а - 10.02.
Валери/я - 07.06/21.01.
Ваньо - 07.01.
Ваня - 07.01.
Василка - 01.01.
Величкo/a - 23.04.*
Венцислав/а - 27.12.
Вера - 17.09.
Веселина - 01.01.
Виктория - 18.04/11.11.
Витан - 28.04.
Виталий - 28.04.
Виолета - 16.04.*
Владислав/а - 24.09.
Владимир - 15.07.
Вълко - 23.08.
Върбан - 16.04.

Г
 
Галя - 10.03/06.05.
Ганка - 06.05.
Ганчо - 06.05.
Георги - 06.05.
Гергана - 06.05.
Гергин/а - 06.05.
Гиргин/а - 04.04.*
Гинка - 06.05/24.12.*
Горан - 29.12.
Господин/ка - 15.Юли
Григор - 25.01.
Гълъбин - 22.09.

Д
 
Давид - 26.12.
Дамян - 01.07.
Данаил - 17.12.
Даниел/а - 17.12.
Димит(ъ)р/ина - 26.10.
Димо - 26.10.
Драган - 17.09/26.10.

Е
 
Евгени/я - 24.12.
Евтим - 20.01.
Екатерина - 24.11.
Елена - 21.05.
Ели - 21.05/20.07.
Елка - 21.05.
Емил - 30.05/08.11.
Емилия - 30.11/08.08.

Ж
 
Жан/а - 07.01.
Же(ч)ко - 04.02.
Желкз - 21.04.
Желяз/ко - 04.02.
Живко/а - 28.04.*

З
 
Запрян - 27.12.
Захари/на - 24.03.
Здравко/а - 16.04.*
Златко/а - 18.10.

И
 
Иван/ка - 07.01.
Ивайло - 07.01.
Игнат - 20.12.
Илия/на - 20.07.
Илко/а - 20.07.
Ирина - 05.05.

Й

 
Йонка - 07. 01.
Йордан/ка - 06.01.
Йосиф - 26.12.
Йото - 07.01.

К

 
Калчо - 14.01.
Камен (Петър) - 29.06.
Катя - 24.11.
Красимир/а - 06.03.
Кирил - 11.05.
Кольо - 06.12.
Константин - 21.05.
Костадин/ка - 21.05.
Крум - 29.06.*
Кръстина - 14.09.
Кръстьо - 14.09.
Кънчо - 14.09.

Л
 
Лазар - 15.04.*
Лозан - 01.02.
Лидия - 23.03.
Лиляна - 16.04.*
Лука(н) - 18.10.
Лъчезар - 28.10.
Люба - 17.09.
Любомир, Любен - 17.09.
Людмил - 16.09.

М
 
Маргарита - 16.04.*
Мариана - 25.03./15.08.
Марин/а - 17.07.
Мария - 15.08.
Марко - 25.04.
Методи - 11.05./24.05.
Милан - 10.11.
Минка - 11.11.
Минчо - 11.11.
Митко - 26.10.
Митра - 26.10.
Михаил - 08.11.
Младен - 25.12.

Н
 
Надежда - 17.09.
Надя - 17.09.
Найден - 06.01.
Наско - 18.01.
Невена - 16.04.*
Недялко - 07.07.
Ненка - 06.12.
Никола/й - 06.12.
Николина - 06.12.
Нина - 14.01.

О
 
Огнян/а - 08.11/02.01.
Ол(е)г/а - 11.07.

П

 
Пав(е)л/ина - 29.06.
Панайот - 30.06.*
Пейо - 29.06.
Пенка - 14.10/29.06.
Пенчо - 29.06/14.10.
Петко - 14.10.
Пет(ъ)р/ана. - 29. 06.
Пламен - 08.11/02.01.
Първан - 24.12.

Р
 
Радослав - 25.12.
Радко/а - 08.11.
Райна - 08.11.
Райчо - 08.11.
Рангел - 08.11.
Росен - 22.03.
Руси - 08.11.
Руска - 08.11/03.12.
Румен - 25.06.
Румяна - 25.06.

С

 
Сав(к)а - 05.12.
Симеон - 01.09.
Светла - 02.04/04.06.
Снежана - 14.12.
Спас/ка - 01.06.*
Стамен - 21.05/27.12.
Станимир - 21.05/27.12.
Станка - 27.12/21.05.
Стоил - 21.05/27.12.
Страхил - 06.04.
Стефан - 27.12.
Стефка - 27.12.
Стоян/ка - 27.12/21.05.

Т

 
Таня - 27.12/12.01.
Татяна - 12.01.
Тихомир - 04.01.
Тодор - 11.03.*
Тома - 18.04.*
Трайко - 21.05.
Трендафил - 04.04.*
Трифон - 01.02.

Ф

Филип - 11.10.

Х


Христ(о)ина - 25.12.

Ц

Цанко - 23.11/27.12.
Цено - 04.04.*
Цоньо - 28.04.
Цветан/ка - 16.04.*

Ч

Чавдар - 13.06.

Ю

Юлия/н - 16.07.

Я
 
Явор - 16.04.*/21.06.
Янко/а - 24.06/07.01.
Ясен - 16.04.*/21.06.